nl
fr

Nieuws over het programma en haar netwerk

Het laatste nieuws
EEN BRUISENDE VIASANO-WEEK IN HERSTAL
In het kader van de vierde Viasano-week werden van 13 tot 23 november een twintigtal acties georganiseerd in Herstal. Onder impuls van het Plan voor Sociale Cohesie en het Gezondheidscentrum, en met de steun van de schepen van Gezondheid en de OCMW-voorzitter, gingen diverse partijen aan de sla...
“LAAT DE TOVENAARSLEERLINGEN NIET SPELEN MET JE GEZONDHEID”
Zo luidt het advies uit de meest recente campagne van de UPDLF (de beroepsvereniging van Franstalige diëtisten). Omdat steeds meer mensen zich profileren als adviesverleners op het gebied van voeding en gezondheid (voedingsdeskundige, voedingstherapeut, voedingscoach enz.), stelt de beroepsveren...
MEER DOEN MET MINDER
17 oktober staat bekend als de werelddag van verzet tegen armoede. Naar aanleiding hiervan organiseerde het Huis van het Kind te Beersel op 18 oktober een spelnamiddag boordevol workshops. Het thema was ‘Meer doen met minder’, waarmee de organisatoren wilden aantonen dat leuke dingen niet vee...
VIASANO-KIOSK IN HET GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is een openbare ruimte die elke dag heel wat burgers verwelkomt. Het is dan ook de ideale locatie om iedereen te informeren met bijvoorbeeld een interessante tentoonstelling of handige tools om mee naar huis te nemen. Zo besloot de gemeente Drogenbos onlangs een Viasano-kiosk t...
WERK VAN DE VEERKRACHT
In de week van 2 tot 6 oktober organiseerde Stad Hasselt voor haar personeel ‘De week van de veerkracht’. Er werden allerlei activiteiten georganiseerd rondom veerkracht en versterking van veerkracht. Zo konden personeelsleden, die week, deelnemen aan diverse workshops zoals thai chi, een ont...
VIASANO WAS BIJ DE EFAD
« De toekomst is nu! » Dit was het thema van het 10de Congres van de Europese Federatie van Dieetverenigingen (EFAD), gehouden op 29 en 30 september in Rotterdam.Diëtisten stonden in het middelpunt van de belangstelling op dit congres, als sleutelspelers in de gezondheidszorg. EFAD stelde twee...
10 JAAR VIASANO RECEPTEN
Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van Viasano in Moeskroen, heeft het Huis van de Volksgezondheid een receptenboek samengesteld waarin alle recepten instaan die de afgelopen 10 jaar zijn gemaakt voor de Viasano campagnes. Dit boekje dat 100-pagina's telt bevat 71 recepten met foto's gesortee...
«MANGEONS BIEN, MANGEONS JURBISIEN !»
Dit is de titel van de nieuwe workshops die aan de inwoners van Jurbise worden aangeboden om hen te helpen elke dag beter te eten en te genieten van lokale producten. De inwoners ontvangen in hun mailbox de brochure « Les produits de chez vous ! » met aandacht voor lokale producenten.In septemb...
In Nijvel en Marche: Viasano terug naar school
Bij het begin van het schooljaar in 2016 startte de stad Nijvel in een school een activiteit op rond de brooddoos voor de klassen van het tweede leerjaar. Op het programma stond een ochtendactiviteit met een diëtiste, die de theorie combineerde met een speelse toepassing. Aan alle kinderen werd ...
Een nieuwe Viasano-campagne
Vroeg begonnen is half gewonnen, en dat geldt ook voor gezonde eetgewoonten! In deze nieuwe campagne focust Viasano op de voeding van peuters van 18 maanden en ouder, met als doel ouders bewust te maken van de specifieke behoeften van het kind op deze leeftijd en van het belang van een stimuleren...
Een actieve start van het nieuwe schooljaar
De start van het nieuwe schooljaar is op lokaal niveau steeds een actieve periode. Voor de bevolking worden allerhande evenementen georganiseerd om een evenwichtige voeding en lichaamsbeweging te stimuleren. Komen, Drogenbos en Sint-Pieters-Woluwe namen deel aan de Week van de Mobiliteit (van 16 ...
Nieuwe Vlaamse driehoeken
19 september lanceerde Vlaams Instituut Gezond Leven (de opvolger van het VIGEZ) de nieuwe Vlaamse voedingsdriehoek. En alsof dat nog niet genoeg was, stelde ze ook de Bewegingsdriehoek voor. Na de publicatie van de nieuwste aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad in 2016, was de actieve voedin...
“Week van de Opvoeding”, 13e editie
De eerste keer dat het gebeurde, dateert alweer van juni 2005. Onder andere de toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin evenals verschillende organisaties en later ook de provinciale steunpunten opvoedingsondersteuning en de opvoedingswinkels, sloegen de handen in elkaar en werde...
Viasano op kamp !
Op 24 mei is het materiaal van Viasano voor de eerste keer als praktische tool voor kookploegen van kampen gebruikt.In opdracht van CM Kazou heeft Lisette van Loosdrecht (diëtist) kookworkshops gegeven aan kookouders die mee op CM-kamp gaan. Tijdens deze kookworkshop hebben kookouders, ook wel T...
Week van de motoriek in Herstal
In juni namen 150 kinderen uit het tweede en derde leerjaar deel aan de Week van de motoriek, die in het teken stond van lichaamsbeweging en gezond eten. Elke voormiddag stond er lichaamsbeweging op het programma rond het thema Noordpool. Na afloop kregen alle leerlingen een evenwichtige maaltijd...
Project in de crèches van Marche-en-Famenne
Op initiatief van de schepenen voor kinderopvang en gezondheid werden diverse activiteiten georganiseerd in de gemeentelijke crèches, die meer dan tachtig peuters van nul tot drie jaar opvangen. Doel: het promoten van een gezonde, evenwichtige en lekkere voeding.Eerst nam de diëtiste van de Cel...
10 jaar Huis van de Gezondheid in Moeskroen
Voor die gelegenheid organiseert de stad Moeskroen van 2 tot 7 mei een hele week activiteiten rond gezondheid. Het Huis van de Gezondheid werd 10 jaar geleden opgericht met een multidisciplinair team bestaande uit diëtisten, een psycholoog, verpleegsters, straathoekwerkers etc. onder de verantwo...
In ON wordt er op school gekookt
Vanaf jonge leeftijd leren koken, en eenvoudig een lekker en evenwichtig gerecht (helpen) klaarmaken, dat is de beste manier om goede voedingsgewoontes aan te nemen. De gemeenteschool van ON (Marche-en-Famenne) zet daarom een pilootproject met kookworkshops op met 12 leerlingen van het 3e en 6e l...
Alle dagen een beetje Viasano
Dat is één van de stappen dat voorgesteld werd aan de werknemers van het bedrijf Ferrero in het kader van de CSR-maand (Corporate Social Responsability ) die in mei georganiseerd wordt. Doelstelling: de werknemers beter informeren en sensibiliseren door middel van concrete workshops over alle e...
Buitenspeeldag
Op woensdag 19 april was het weer zover. Voor de tiende keer was het de jaarlijkse Buitenspeeldag, een initiatief van de Vlaamse Overheid en televisiezender Nickelodeon. De doelstelling van Buitenspeeldag is dubbel: enerzijds kinderen en jongeren aanzetten om buiten te sporten en te spelen in hun...
De Week van de Diëtist in Franstalig België
UPDLF (l’Union Professionnelle des Diplômés en Diététique de Langue Française, de Franstalige tegenhanger van VBVD) organiseert van 20 tot 25 maart voor de 12e keer de Week van de Diëtist. Het thema is dit jaar vezels, met als doelstelling de bevolking te sensibiliseren voor het belang va...
Viasano steekt van wal in Drogenbos
Op 28 maart organiseert de nationale coördinatie van Viasano een eerste vormingsdag voor het lokale team dat binnen de gemeente zal instaan voor het project. De lokale actoren werden eveneens uitgenodigd.De doelstelling van de opleiding is om de werkwijze van Viasano toe te lichten, het lokale t...
Viasano-workshops voor dagelijkse kost
Omdat het klaarmaken van een evenwichtige, goedkope en lekkere maaltijd toch een minimum aan tijd achter het fornuis vraagt, creëerde Viasano kookworkshops in samenwerking met het Instituut Paul Lambin. De workshops ontstonden in de nasleep van de laatste Viasano-campagne "Slimmer eten". De doel...
De Week van de Diëtist in Vlaanderen
De Vlaamse beroepsvereniging van diëtisten, VBVD, organiseert naar jaarlijkse traditie de Week Van De Diëtist van 20 – 26 maart 2017. Thema is: Buitenaards lekker gezond eten. De doelgroep: kinderen en hun omgeving.In de Week van de Diëtist wil de VBVD duidelijk maken dat de gediplomeerde di...
Viasano stapt mee in een Beweegpauze-project
De school is een van de plaatsen waar het gemakkelijk is om kinderen meer te laten bewegen. Via beweegpauzes, bijvoorbeeld.Deze pauzes, of « Brain Breaks » zoals ze in verschillende andere landen genoemd worden, zijn kleine intermezzo’s van 5 tot 10 minuten tijdens de les, gevolgd door een om...
Een nieuwe Viasano-video
Deze nieuwe video focust in 2 minuten op de betrokkenheid van alle partijen - verkozenen, projectleiders, experten, instellingen, partners, lokale actoren, gezinnen en kinderen – bij de creatie van een omgeving die de gezonde keuze voor gezinnen en kinderen gemakkelijk maakt om zo overgewicht t...
Het eerste rapport omtrent de fysieke activiteit van de Belgische jeugd
Het eerste in zijn soort! In november 2016 werd voor de eerste keer het niveau van fysieke activiteit (FA) van de Belgische jeugd op een systematische wijze beoordeeld met als doelstelling een overzicht te bekomen dat vergelijkbaar is met dat van 37 andere landen. Tegelijk werden andere gezondhei...
Dit jaar gaat Viasano in zee met Plantyn
Viasano werd gevraagd om elke maand een bepaalde voedingskwestie aan te kaarten op de Plantyn-website voor Franstalige leerkrachten lager onderwijs, onder de rubriek « Outils péda ». Voor de 1e editie van januari ging Viasano dieper in op het tienuurtje: is dit noodzakelijk, hoe luiden de aanb...
De Viasano-steden « eten slimmer »
Afgelopen lente lanceerde Viasano haar campagne over evenwichtige voeding, die lekker eten voor een klein prijsje vooropstelt. De campagne werd specifiek op vraag van de projectleiders gecreëerd nadat zij vaststelden dat zij in hun dagelijks werk steeds vaker met de problematiek geconfronteerd w...
Het Viasano-team wenst je een gelukkig nieuwsjaar!
Geluk, gezondheid en veel plezier – dat is wat het Viasano-team jou wensen voor 2017. Samen blijven we ons inzetten voor een gezondere, actievere en warmere omgeving.« 2016 was een overgangsjaar vol veranderingen », zegt Prof. Christian Brohet, voorzitter van Viasano vzw. « We creëerden de ...
De resultaten van de voedselcomsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling 2014) bevestigen het belang van de doelstellingen van het Viasano-programma
3461 personen tussen 3 en 64 jaar oud, een representatieve staal van de Belgische bevolking, werden thuis ondervraagd over hun levensgewoontes, inclusief voeding en beweging, en werden opgemeten (gewicht, grootte, buikomtrek).Bijna de helft van de bevolking (45%) is te zwaar (overgewicht: 29% en ...
Het resultaat van het Europese OPEN (Obesity Prevention through European Network) project
Op vrijdag 25 november vond in Amsterdam het slotevenement van het OPEN project plaats. De 13 betrokken programma’s en alle projectpartners kwamen samen om de resultaten te delen.Het project had twee doelstellingen. Ten eerste, de 13 programma’s ondersteunen bij het optimaliseren van hun meth...
Welkom, Modave en Drogenbos!
Het Viasano-netwerk blijft groeien. Deze herfst besloten de gemeentes Modave, in de provincie Luik, en Drogenbos, in Vlaams-Brabant, zich aan te sluiten bij het programma.
Nieuws van het OPEN-project
Het OPEN-project (Obesity Prevention through European Network) loopt op z’n einde. Sinds 2014 werken 13 programma’s in evenveel Europese landen enerzijds aan hun methodologie en anderzijds aan het betrekken van een bijzondere doelgroep : adolescenten uit kansarme milieus. 5 Belgische steden n...
Een nieuwe partner: Nutricia Early Life Nutrition
Ervan overtuigd dat goede voedingsgewoontes belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het kind van jongs af aan, heeft Nutricia besloten om het Viasano-programma te steunen.Viasano rekent voor haar werking, onder andere, op private partners. Ferrero steunt het programma sinds 2007 en is stichtende...
Een nieuwe Viasano-campagne
Eind april kregen de steden en gemeentes in het Viasano-netwerk een vorming rond het thema ‘slimmer eten, da’s voor elk budget’, of hoe plezier, gezond eten en een klein budget toch samen gaan.De prijs wordt vaak aangehaald als een drempel om goede voedingsgewoontes aan te nemen. Zo worden ...
Viasano vzw is geboren
Het Viasano-programma is van statuut veranderd. In december 2015 werd Viasano vzw opgericht. Deze structuur, waar de steden en gemeentes lid van worden, opent nieuwe perspectieven op het vlak van financiering en samenwerking.« Sinds haar oprichting, nu bijna 10 jaar geleden, is Viasano blijven g...
Zoom op lokale acties
Herfst 2015 - Het beweegt in onze steden en gemeentes ! Het is traditioneel de tijd van het jaar voor de Viasano Weken (of Gezonde Weken) in de Franstalige steden van het netwerk. Komen-Waasten, dat deel uitmaakt van het netwerk sinds 2011, ging dit jaar ook de uitdaging aan! ...
Huldenberg naar Expo Milaan
Huldenberg maakt sinds 2009 deel uit van het Viasano programma, en werd door Ferrero, partner van het programma, uitgenodigd om het Kinder+Sport paviljoen en Expo Milaan te ontdekken. De bedoeling was om via het Kinder+Sport project van Ferrero een actieve levensstijl te promoten. ...
Viasano was erbij:
EOF in Brussel van 23 tot 25 september 2015
Het European Obesity Forum (EOF) vormt een inspiratie- en uitwisselingsplatform over de meest recente ontwikkelingen in obesitaspreventie. De derde editie was geheel gewijd aan de Europese projecten OPEN en EPHE, waar Viasano aan deelneemt. ...
Viasano op het eerste “EPODE Canada Obesity Forum”
Op 29 april deelt Viasano haar expertise met de Canadese collega’s van EPODE Canada tijdens het eerste regionale forum. Viasano zal samen met JOGG (Nederland) praktische informatie delen over sociale marketing, privaat-publieke samenwerking en evaluatie.Voor meer informatie, klik hier.
Update over het OPEN-project
Voor het OPEN-project ( Obesity Prevention through European Network), dat in februari 2014 van start gegaan is, werden 6 Belgische steden of gemeentes geselecteerd voor het opzetten van specifieke acties voor adolescenten uit een kansarm omgeving: ...
Zoom op lokale acties
Lente 2015 - Het hele jaar lang worden er tal van acties georganiseerd in de Viasano-steden en –gemeentes ter promotie van evenwichtige voeding en beweging. Hierbij een greep uit het aanbod. In het kader ...